Entradas

O CULLARAPO CROQUE

Ilustracións , probas do cullarapo Croque , unha das 1º portadas